Św. Teresa z Kalkuty

To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy.

Cierpienie, ból, poczucie porzucenia – takich uczuć doświadczała osoba, która na oczach całego świata w imię Chrystusa pomagała ubogim, schorowanym i opuszczonym. Mimo ogromnych duchowych wątpliwości, kryzysów wiary i braku poczucia, że Bóg jest obok, niestrudzenie pracowała pomagając ubogim, opuszczonym, bezdomnym, upośledzonym, chorym i umierającym. Działała w slumsach Kalkuty, a jej misjonarki miłosierdzia dotarły do wielu zakątków świata. Założone przez nią Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłosierdzia liczy dziś kilka tysięcy sióstr i ma pół tysiąca domów opieki na całym świecie.  

Fot. Wikipedia

Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi – aby dar miał wartość przed Bogiem.