Regulamin

Czas
Postanowienia powinny być realne, a nie idealne, tzn. dotyczyć obszaru, przedmiotu realnego oraz mieć określony czas realizacji. Z tego powodu zaczynamy w Środę Popielcową 2.03.2022 r. i działamy do 21.02.2023 r. (ostatni dzień przed Środą Popielcową 2023 r.).
Dla kogo
W Grupie może uczestniczyć każdy, kto zgadza się z założeniami misji, kto chce dobrowolnie czynić życzliwość. Grupa Życzliwej Ręki to otwarta społeczność dla tych, którzy chcą czynić życzliwość, którzy przez tę formę chcą poznawać, rozwijać, kształtować siebie. Można o Grupie Życzliwej Ręki mówić innym – może ktoś będzie chciał dołączyć.

Zgłoszenia
Osoba, która chce zapisać się do Grupy Życzliwej Ręki wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.
Forma uczestnictwa
Uczestnictwo jest dobrowolne. Wypełniając formularz zgłoszeniowy osoba wpisuje czy chce być Członkiem Grupy Życzliwej Ręki czy Sympatykiem Grupy Życzliwej Ręki. Po wysłaniu zgłoszenia prześlemy Kartę Uczestnika.
Sympatycy Grupy Życzliwej Ręki – popierają ideę, a Członkowie Grupy Życzliwej Ręki zobowiązują się do wykonania 7 ważnych, dobrych uczynków w ciągu roku. To uczynki wymagające jakiegoś dużego zaangażowania, może przełamania samego siebie. Dla każdego Uczestnika to jest subiektywne – sam oceni, bo sam będzie wiedział, ile go kosztuje dana życzliwość.
Ważna jest własna obserwacja i własny pomysł na życzliwość.
Przedmiot działania
Chodzi o konkretne uczynki, gesty, działania, które można określić, nazwać, wskazać. Uczynki mają być dobrowolne i z wykonywane własnej inicjatywy. Nie liczą się sytuacje, gdy zostaliśmy o coś poproszeni. Nie pobieramy za to żadnego wynagrodzenia. Nie oczekujemy wzajemności, ani wdzięczności. Jeśli jakaś życzliwość wymaga zaangażowania finansowego – sami zdobywamy na ten cel środki.
Dokumentacja
Jeżeli ktoś opisze krótko swoją okazaną lub otrzymaną życzliwość – te opisy spróbujemy anonimowo umieścić na stronie www.zyczliwareka.pl oraz na Grupie FB Życzliwa Ręka, aby w ten sposób powstawała kuźnia pomysłów oraz bank dobrych wiadomości.

ZGŁOSZENIE DO GRUPY ŻYCZLIWEJ RĘKI