Misja

Wydobywanie dobra i uruchamianie dobra w sobie.
Odkrywanie skłonności do czynienia i przyjmowania dobra.
Budzenie w sobie bezinteresowności.
Wprowadzanie słowa w czyn.
Zauważanie drugiego człowieka i bycie wrażliwym na jego potrzeby.
Patrzenie na drugiego człowieka z życzliwością, niezależnie od wieku, majętności, sprawności.