Chcemy…

Pielęgnować, rozwijać w sobie dobro.
Pomnażać dobro, sprawiać radość, wzbudzać kreatywność. 
Walczyć z lenistwem, wycofaniem i niechęcią.
Przypominać, że człowiek jest dla nas darem i zadaniem.
Skupiać się na tym, co możemy, a nie na tym, czego nie możemy
Wydobywać i uruchamiać zasoby dobra, które są w każdym człowieku.
Okazywać życzliwość, którą mamy w sobie. 
Wiemy, że we wszystkim mamy korzyść i nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność. Jednocześnie mamy wpływ na dobro i możemy nim zarządzać, aby się działo. 
Chcemy, żeby Grupa Życzliwa Ręka była kuźnią pomysłów, bankiem dobrych wiadomości, inwestycją na niebo.
Chcemy, aby Grupa Życzliwa Ręka przez czynienie dobra, życzliwości była odpowiedzią na zło i krzywdę.  
ks. Stanisław Szlassa, psychoterapeuta